Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

2 lipca 2012

Stawka VAT dla badań na materiale pobranym od zwierząt

201

Wykonanie badań histopatologicznych i bakteriologicznych na materiale pobranym od zwierząt nie stanowi usługi w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludzkiego, wobec tego podlega opodatkowaniu podstawową stawką VAT 23%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 12 maja 2011 roku nr ITPP1/443-254/11/AT.

Sytuacja podatnika

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Szpital) świadczy usługi o charakterze medycznym. Szpital świadczy również kompleksową diagnostykę, przeprowadzaną przez wysokospecjalistyczny zakład patomorfologii i medycyny sądowej i bakterii.

Na zlecenie gabinetów weterynaryjnych oraz osób prywatnych, Szpital wykonuje badania histopatologiczne i bakteriologiczne na materiale pobranym od zwierząt. Zakłady prowadzone przez Szpital nie posiadają statusu laboratorium weterynaryjnego. Usługi finansowane są przez podmiot, na którego zlecenie są przeprowadzane ww. badania. Szpital zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem czy usługi wykonywane na materiale pobranym od zwierząt należy opodatkować 23% stawką podatku VAT.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl obowiązującego od 1 stycznia 2011 roku przepisu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ani nie posługują się pojęciem ś...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę