Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

1 lutego 2013

Stawka VAT dla montażu okien w Niemczech na zlecenie polskiej firmy

136

Wykonuję usługi montażu okien na budowie w Niemczech, dla kontrahenta niemieckiego. Wystawiam fakturę ze stawką np, z dopiskiem, że VAT płaci nabywca usługi. Roboty te wykonuje mój podwykonawca – jaką stawkę VAT powinien zastosować na fakturze wystawionej dla mnie?

ODPOWIEDŹ

Usługi montażu okien należą do usług związanych z nieruchomościami, co do których ustawodawca przewidział szczególny sposób ustalenia miejsca ich świadczenia. Zgodnie z postanowieniami art.28e ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU) miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami znajduje się w miejscu położenia tejże nieruchomości. Oznacza to, że montaż okien w budynkach znajdujących się na terenie Niemiec będzie podlegał opodatkowaniu w Niemczech, bez względu na to, czy usługobiorca jest podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, czy też nie.

Z treści pytania nie wynika wprost czy główny wykonawca usług lub podwykonawca są zarejestrowani na VAT w Niemczech. W sytuacji, gdy któryś z nich jest zarejestrowany na VAT w Niemczech, wówczas będzie on zmuszony opodatkować swoją usługę niemieckim podatnikiem od wartości dodanej (MWST) według stawki obowiązującej w Niemczech dla tego typu usług.

Zakładam, że taka sytuacja nie ma miejsca, co oznaczałoby, że Pańska firma, jako główny wykonawca usług montażu okien na rzecz podatnika z Niemiec postępuje prawidłowo uznając te usługi jako niepodlegające opodatkowaniu VAT w Polsce. Co do usług świadczonych przez podwykonawcę, to o miejscu ich świadczenia i opodatkowania decyduje również miejsce położenia nieruchomości w której dokonuje on montażu okien.

Konkludując, podwykonawca również powinien potraktować swoją usługę jako niepodlegającą opodatkowaniu VAT w Polsce na podstawie art.28e UPTiU i wystawić na Pana firmę fakturę ze stawką NP.

Obowiązek wystawiania faktur dokumentujących świadczenie usług niepodlegających opodatkowaniu w kraju wynika z art.106 ust.2 UPTiU, który mówi, że do wystawiania faktur zobowiązani są podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę