Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA

1 lutego 2013

Stawka VAT dla organizowanych przez Ośrodek Kultury zajęć muzycznych i plastycznych

275

Ośrodek Kultury, czynny podatnik VAT, stanowi samorządową instytucję kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jego organizatorem jest gmina i został on zgodnie z przepisami wpisany do księgi rejestrowej instytucji kultury, prowadzonej przez gminę. Gmina jako organizator udziela nam dotacji celowej na finansowanie działalności. Zgodnie ze statutem realizujemy zadania w dziedzinie upowszechniania kultury poprzez organizowanie wystaw np. wyrobów regionalnych, imprez okolicznościowych, koncertów oraz zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauczania gry na instrumentach, śpiewu, tańca oraz plastyki. Celem działalności ośrodka nie jest osiąganie zysków tylko prowadzenie działalności kulturalnej. Zajęcia dla dzieci i młodzieży są częściowo odpłatne ale są to kwoty niewielkie, niekiedy wręcz symboliczne. Wpływy związane z ich prowadzeniem są przeznaczane na działalność statutową. Jaką stawką VAT należy je opodatkować?

ODPOWIEDŹ

Świadczone przez Ośrodek usługi w dziedzinie up...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź