Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

2 września 2012

Stawka VAT dla sprzedaży biletów wstępu na gokarty

150

Sprzedaż biletów wstępu uprawniających do korzystania z gokartów na wynajmowanej krytej powierzchni podlega opodatkowaniu stawką VAT 23%.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numer IPTPP1/443-330/12-2/MW z 13 lipca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwrócił się podatnik, który zamierzał prowadzić działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, zgodnie z kodem PKD 9321 Z. Konkretnie działalność ta miała polegać na udostępnianiu gokartów do jazdy na wynajmowanej krytej powierzchni. Osobom korzystającym z tej formy rozrywki wydawane miały być bilety wstępu, których cena miała być uzależniona od czasu jazdy na gokartach.

Podatnik wnioskował o potwierdzenie, że do usługi udostępniania gokartów będzie mógł zastosować stawkę VAT 8 %, powołując się na poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, gdzie jako opodatkowane stawką 8% wymieniono «usługi związane z rozrywką i rekreacją» - wyłącznie w zakresie m.in. wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki.

Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy nie przychylił się do stanowiska podatnika, każąc mu opodatkować opisane powyżej usługi podstawową stawką VAT.

W uzasadnieniu wydanej interpretacji organ podatkowy powołał się na art.32 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011roku ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, który wskazuje, iż usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne obejmują świadczenie usług, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłatę w formie abonamentu, biletu okresowego lub opłaty okresowej. Pojęcie to ma zastosowanie w szczególności do:

• prawa wstępu na spektakle, przedstawienia teatralne, występy cyrkowe, targi, do parków rozrywki, na koncerty, wystawy, jak również inne podobne wy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę