Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , BUDOWNICTWO

30 kwietnia 2012

Stawka VAT dla usług budowlanych i remontowych

172

Jesteśmy firmą budowlano - remontową. W tym roku zamierzamy rozpocząć inwestycję polegającą na budowie szeregowców oraz mieszkań w jednopiętrowych blokach dla indywidualnych nabywców. Czy mamy prawo do zastosowania preferencyjnej stawki VAT? Nadmieniamy, że powierzchnia użytkowa segmentów szeregowych skrajnych to około 350 m.kw, natomiast segmentów środkowych to około 200 m.kw. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: od 90 m.kw. do 170 m.kw. Prosimy też o przedstawienie stanowiska w sprawie stosowania preferencyjnych stawek w przypadku wykonywania usług remontowych np. remontu dachów, ocieplania domków, usług remontowych wewnątrz domków lub lokali mieszkalnych.

ODPOWIEDŹ

Usługi budowlane co do zasady podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług tj. obecnie 23%. Jednakże, zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się 8% stawkę podatku VAT.

W art. 41 ust. 12a i 12b ustawy o VAT wskazano, że przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się m.in. obiekty budownictwa mieszkaniowego (budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11) lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

• budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

• lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Natomiast art. 41 ust. 12c ustawy doprecyzowuje, że w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone wyżej stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

2.1. Stawka podatku VAT przy sprzedaży nowo wybudowanych lokali mieszkalnych i szeregowców

W przypadku sprzedaży przez Państwa lokalu mieszkalnego o powierzchni do 150 m.kw. oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m.kw. stosują Państwo stawkę podatku VAT 8%. W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej określone ustawowo limity stawkę podatku 8% stosują Państwo tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Przykład 1

Sprzedają Państwo lokal mieszkalny o powierzchni 90 m.kw. oraz segment środkowy domu w zabudowie szeregowej o powierzchni 200 m.kw. Obie transakcje w całości opodatkowane są stawką 8%.

Przykład 2

1. Sprzedają Państwo lokal mieszkalny o powierzchni 170 m kw. za kwotę 510.000 zł netto (cena 1 m.kw wynosi 3.000 zł). Stawką 8% będzie opodatkowana kwota 450.000 zł (150 m.kw x 3.000 zł), natomiast od kwoty 60.000 zł (20 m.kw. X 3.000 zł) zostanie odprowadzony podatek w wysokości 23%.

2. Sprzedają Państwo segment skrajny o powierzchni 350 m.kw. za kwotę 1.050.000 zł netto (cena 1 m.kw wynosi 3.000 zł). Stawką 8% b...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę