Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

5 listopada 2012

Stawka VAT dla usług konserwacji zsypów na śmieci

144

Usługi polegające na udrażnianiu, oczyszczaniu – konserwacji zsypów na śmieci, znajdujących się w wysokich budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym podlegają opodatkowaniu stawką VAT 8%.

Wynika to z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP2/443-120/12/BW z 18 maja 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwrócił się podatnik, który zamierza rozszerzyć zakres wykonywania usług o usługi udrażniania, oczyszczania – konserwacji zsypów na śmieci w wysokich budynkach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych. Usługi mają służyć utrzymaniu w sprawności technicznej urządzeń instalacji zsypowej i zaspokojeniu potrzeb bytowych mieszkańców oraz podnosić komfort ich życia. Te usługi będą wykonywane wyłącznie w budynkach wielorodzinnych (wieżowcach) należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych PKOB 11.

Roboty konserwacyjne mające na celu utrzymanie w sprawności technicznej instalacji zsypowych na śmieci w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym spełniają wymogi określone w §7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a wartość materiałów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczonych robót konserwacyjnych dla instalacji zsypowych na śmieci nie przekracza 50% tej podstawy.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem czy do opisanych usług ma zastosowanie obniżona stawka podatku VAT 8%.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

• towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

• robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;

• robót konserwacyjnych dotyczących:

- obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

- lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę