Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG

1 lutego 2013

Stawka VAT dla usług poszukiwania osób wymagających opieki

145

Nasza firma prowadzi działalność w zakresie opieki nad osobami starszymi, również na terytorium Niemiec. Agencja niemiecka świadczy dla nas usługę poszukiwania osób starszych potrzebujących opieki i otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji. Zarówno pośrednik jak i nasza firma posiada NIP unijny. Czy na fakturze wewnętrznej dokumentującej import usług można wykazać prowizję ze stawką zwolnioną ?

ODPOWIEDŹ

Nie, do importu usług z tytułu pośrednictwa w zakresie poszukiwania osób starszych potrzebujących opieki należy zastosować podstawową stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23%.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Definicja świadczenia usług jest bardzo szeroka. Obejmuje wszystkie świadczenia, które nie są dostawą towarów. Nie ulega wątpliwości, że pozyskiwanie osób starszych potrzebujących opieki na rzecz innego podmiotu stanowi realizację usług i jest czynnością opodatkowaną VAT.

Jak wynika z opisanej sytuacji, agencja niemiecka świadczy usługę pośrednictwa na rzecz polskiego podatnika VAT. W takim przypadku miejscem świadczenia będzie terytorium Polski, gdyż zgodnie z art.28b ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

W myśl art.2 pkt 9 ustawy o VAT import usług to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 4. Artykuł 17 ust.1 pkt 4 ustawy określa, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania albo pobytu na terytorium kraju. Zatem w świetle przedstawionych przepisów usługi świadczone przez agencję niemiecką będą dla polskiego podatnika VAT stanowiły import usług, który należy udokumentować zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia br., fakturą wewnętrzną lub innym dokumentem, na podstawie którego wylicza się VAT...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę