Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jestem psychologiem i zamierzam rozpocząć prywatną praktykę w zakresie psychoterapii. Może się zdarzyć, że wykonanie części usług będę zlecał innym psychologom. Jaką stawką VAT powinienem opodatkować usługi świadczone osobiście, a jaką przez innych psychologów?

ODPOWIEDŹ

W przedstawionej sytuacji może Pan skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług zarówno w stosunku do usług świadczonych osobiście jak i do usług świadczonych przez innych psychologów.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast art.8 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do art.41 ust.1 w związku z art.146a ustawy o VAT podstawowa stawka podatku w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku wynosi 23%.

W ustawie o VAT oraz w przepisach wykonawczych ustawodawca określił także obniżone stawki podatku, zwolnienia od podatku VAT dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: a. lekarza i lekarza dentysty, b. pielęgniarki i położnej, c. medycznych,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę