Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , TRANSPORT , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

5 listopada 2012

Stawka VAT dla usług spedycji międzynarodowej

177

Usługi spedycji międzynarodowej dotyczące towarów importowanych, świadczone przez podwykonawcę firmy transportowej:

  • na odcinku pomiędzy miejscem nadania poza Unią Europejską a granicą Polski z państwem niebędącym członkiem Unii Europejskiej,

  • na odcinku od granicy Polski z państwem niebędącym członkiem Unii Europejskiej do pierwszego miejsca przeznaczenia importowanych towarów na terytorium Polski,

  • na odcinku od miejsca nadania poza terytorium Unii Europejskiej, aż do pierwszego miejsca przeznaczenia importowanego towaru na terytorium Polski

podlegają opodatkowaniu według stawki VAT 23%.

Wynika to z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPP2/ 443- 406/12-4/JN z dnia 16 sierpnia 2012 roku.  

Sytuacja podatnika

W ramach prowadzonej działalności Spółka wykonuje usługi spedycji międzynarodowej oraz jako podwykonawca dla innych przedsiębiorstw spedycyjnych. W tym przypadku podmiot sprowadzający towary z państw trzecich (dalej jako Importer) zleca wykonanie usługi spedycji międzynarodowej innemu niż Spółka przedsiębiorstwu spedycyjnemu, które z kolei zleca wykonanie tej usługi Spółce, stając się zleceniodawcą Spółki (dalej: Zleceniodawca). Zleceniodawca Spółki jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada w Polsce siedzibę działalności gospodarczej, dla której świadczone są przez Spółkę usługi. Do takich usług, a więc wykonywanych przez Spółkę nie bezpośrednio na zlecenie Importera, lecz na rzecz innego przedsiębiorstwa spedycyjnego (Zleceniodawcy) odnosi się przedmiotowy wniosek.

Usługi spedycji międzynarodowej, których dotyczy przedmiotow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź