Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 kwietnia 2012

Stawka VAT dla usług świadczonych przez dietetyka

191

Usługi dietetyczne w poradni diabetologicznej dla osób chorych na cukrzycę, dla dzieci z otyłością i nadwagą, dla osób ze schorzeniami dotyczącymi zespołu metabolicznego oraz dla innych osób bez nadwagi korzystają ze zwolnienia w podatku od towarów i usług.

 

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP1/443-10/12-4/MS z 29 marca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawczyni zamierza otworzyć działalność gospodarczą w zakresie usług dietetycznych w poradni diabetologicznej dla osób chorych na cukrzycę, dla dzieci z otyłością i nadwagą, dla osób ze schorzeniami dotyczącymi zespołu metabolicznego oraz dla innych osób bez nadwagi.

Wnioskodawczyni wskazała, że jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz, że jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, a także legitymuje się posiadaniem uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, który jest zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności – Nr PKD 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (która obejmuje m. in. działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia, prowadzoną m. in. przez dietetyków). Wnioskodawczyni wskazała również, że usługi przez nią wykonywane są usługami w zakresie opieki medycznej, które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Świadczone przez Wnioskodawczynię usługi mają na celu indywidualne konsultacje i porady dietetyczne, edukację żywieniową oraz promowanie racjonalnego odżywiania celem profilaktyki i zmiany złych nawyków żywieniowych wśród osób w różnych grupach wiekowych, zdrowotnych i cierpiących na schorzenia dietozależne, głównie: otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca.

W związku z powyższym, Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy świadczone przez nią usługi mogą korzystać ze zwolnienia w podatku od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z przepisów art.43 ust.1 pkt 18, 18a i 19 wynika, że zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlegają usługi opieki medycznej, które spełniają określone warunki – służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz świadczone są przez konkretne, wymienione przez ustawodawcę podmioty (podmioty lecznicze oraz świadczone w ramach wykonywanych zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, psychologa i medycznych, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej). Zatem powyższe zwolnienie ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, określenie osoba wykonująca zawód medyczny – oznacza osobę uprawnioną na pod...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę