Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

20 grudnia 2012

Stawka VAT na sprzedawane urządzenia z ekranami dotykowymi

169

Sprzedaż urządzeń z ekranami dotykowymi, stanowiących wyrób medyczny, będzie opodatkowane preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 3 października 2012 roku nr IPPP2/443-746/12-4/KG.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji zwróciła się do Firma, która jest dystrybutorem wyrobów w postaci urządzeń z ekranami dotykowymi, które zgodnie z art. 2 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych, stanowią wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczony do obrotu na terenie RP. Ponadto wyrób ten posiada certyfikację medyczną.

W związku z powyższym Firma zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy właściwą stawką, którą należy zastosować przy sprzedaży tych urządzeń, będzie stawka VAT w wysokości 8%.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług pod poz. 105 zostały wymienione wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika do których stosuje się obniżoną stawkę podatku w wysokości 8%.

Natomiast zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych, przez wyrób medyczny należy rozumieć narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę