Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Świadczenie usług bioenergoterapeutycznych nie zostanie objęte zwolnieniem od podatku VAT, ponieważ nie mieszczą się w definicji opieki medycznej, a w związku tym, będą podlegać opodatkowaniu 23 % stawką podatku VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 24 lipca 2012 roku nr IPTPP1/443-390/12-2/IG.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego zwrócił się podatnik podatku od towarów i usług, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Obecnie zamierza poszerzyć działalność o usługi bioenergoterapeutyczne. Wnioskodawca posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej (m.in.) 86.90.D – działalność paramedyczna. Podatnik posiada dyplom uprawniający do wykonywania zawodu bioenergoterapeuty.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego o potwierdzenie, iż usługi bioenergoterapeutyczne korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług gdyż mieszczą się w definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym osoba wykonująca zawód medyczny, to osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż usługi bioenergoterapeutyczne korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

Bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku VAT usług w zakresie opieki medycznej, jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek:

  • przedmiotowej, tj. świadczone usługi mają dotyczyć opieki medycznej w zakresie profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawiania zdrowia,

  • podmiotowej, tj. usługi te muszą być świadczone przez podmioty lecznicze w ramach wykonywanej działalności leczniczej, lekarza, lekarza dentystę, pielęgniarkę, położną, osobę wykonującą inny zawód medyczny lub psychologa.

Niespełnienie chociażb...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę