Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

28 lutego 2012

Stawka VAT od usług egzaminowania przewodników po muzeum

221

Usługi świadczone przez muzeum polegające na szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na przewodnika objęte są 23% stawką VAT.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 11 stycznia 2012 roku numer IBPP4/443-2/12/KG_s.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciło się Muzeum, którego celem jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach, a w szczególności opracowywanie i upowszechniania historii o Obozie, gromadzenie, utrzymywaniu i przechowywanie zbiorów oraz konserwacja terenów i obiektów, a także udostępnianie obiektów i zbiorów oraz upamiętnianie i dokumentowanie Zagłady w Obozie. Wstęp do Muzeum jest bezpłatny, do czego Muzeum jest zobowiązane na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny.

W ramach prowadzonej działalności Muzeum wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT i jest zarejestrowane jako „podatnik VAT czynny”. W ramach swojej działalności Muzeum organizuje szkolenia i egzaminy na przewodników, których zadaniem jest oprowadzanie zwiedzających po ekspozycji i terenach w Obozie oraz przekazywanie im wiedzy na temat byłego obozu. Główny Urząd Statystyczny zakwalifikował usługi następująco: szkolenie na przewodnika PKWIU 85.59.1 „Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”, natomiast egzaminy na przewodnika PKWIU 85.60.10.0 „Usługi wspomagające edukację”.

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2011 roku przepisów ustawy o VAT w Muzeum powstała wątpliwość, czy świadczone przez nie usługi polegające na szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na przewodnika są opodatkowane 23% stawką VAT.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Muzeum, że świadczone przez nie usługi polegające na szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na przewodnika podlegają opodatkowaniu stawką VAT 23%. Muzeum nie jest bowiem jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia. Świadczone usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego nie mieszczą się w art....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę