Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ogrodzenie trwale związane z gruntem nie jest budowlą, a zatem nie można zastosować do niego zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. W konsekwencji, ze zwolnienia nie może również korzystać grunt, na którym znajduje się ogrodzenie.

 

Takie stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 918/11 z 17 kwietnia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę na interpretację podatkową oraz podtrzymujący ją wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i będącej czynnym podatnikiem VAT. Skarżący wraz z żoną (nie prowadzącą działalności gospodarczej) nabył na współ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź