Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ogrodzenie trwale związane z gruntem nie jest budowlą, a zatem nie można zastosować do niego zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. W konsekwencji, ze zwolnienia nie może również korzystać grunt, na którym znajduje się ogrodzenie.

 

Takie stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 918/11 z 17 kwietnia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę na interpretację podatkową oraz podtrzymujący ją wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i będącej czynnym podatnikiem VAT. Skarżący wraz z żoną (nie prowadzącą działalności gospodarczej) nabył na współwłasność łączną niezabudowaną nieruchomość gruntową. Następnie, na wniosek Skarżącego, grunt został podzielony na 11 mniejszych działek, z których trzy zostały przeznaczone pod budowę dróg, a na ośmiu pozostałych Skarżący budował mające trwały charakter ogrodzenie siatkowe. Skarżący wskazał, iż ogrodzenie to jest budowlą, gdyż do jego konstrukcji używane były ocynkowane słupki ogrodzeniowe o średnicy ok.48 mm i wysokości ok.1,5 m, posadowione na mocnych i trwałych fundamentach o głębokości ok. 50 cm. Do tak przygotowanego szkieletu ogrodzenia zostaje przymocowana siatka, przeważnie ocynkowana lub ocynkowana i powlekana. Ogrodzenie ma charakter trwały, nie można go przenieść bez unicestwienia fundamentu, na którym jest posadowione. Ogrodzenie, zdaniem Skarżącego, jest budowlą na stałe połączoną z gruntem, na którym jest wznoszone. Skarżący budował ogrodzenie samodzielnie, z materiałów budowlanych otrzymanych w formie darowizny od krewnych.

Skarżący zwrócił się do organu podatkowego o potwierdzenie, że dostawa budowli, jakimi są ogrodzenia, wybudowanych samodzielnie z materiałów otrzymanych w formie darowizny, wraz z gruntami, na których zostały posadowione, jest zwolniona od VAT.

Stanowisko Ministra Finansów i Sądów Administracyjnych

W wydanej interpretacji organ podatkowy nie potwierdził stanowiska wnioskodawcy. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, opisane ogrodzenie stanowi urządzenie budowlane (urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem), a nie samodzielną budowlę, którą uznaje się za towar na gruncie podatku VAT. Zdaniem organu w sprawie nie znajdzie zastosowanie art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, gdyż nie wystąpi dostawa budowli, do której można „przypisać” grunt. Organ podatkowy uzn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę