Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , BUDOWNICTWO , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

28 lutego 2012

Stawka VAT przy dostawie zabudowanego gruntu

281

Dokonywana przez Gminę dostawa gruntu wraz z wzniesionymi na tym gruncie budynkami lub budowlami podlega opodatkowaniu stawką VAT właściwą dla tych budynków lub budowli, nawet jeżeli wartość transakcji ekonomicznie odpowiadać będzie jedynie wartości gruntu.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź