Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , BUDOWNICTWO , NIERUCHOMOŚCI

30 października 2018

Stawka VAT przy montażu monitoringu

218

Prowadzę firmę budowlaną, zajmuję się m.in. montażem systemów alarmowych i monitoringu. Świadczę usługi dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Jaką stawką powinienem opodatkować dostawę systemu monitoringu wraz z montażem na budynku mieszkalnym. Dotychczas stosowałem stawkę 8%, mam jednak wątpliwość czy w przypadku, gdy wartość zużytych materiałów przekracza 50% wartości usługi, nie powinienem zastosować stawki podstawowej?

ODPOWIEDŹ

Stawka podatku VAT 8% jest prawidłowa dla świadczonych usług zakładania monitoringu na budynkach mieszkalnych. Wartość zużytych materiałów w stosunku do wartości całej usługi w opisanym przypadku nie ma wpływu na prawidłowość zastosowanej stawki podatku.

UZASADNIENIE

Stawka podatku dla usług budowlano-montażowych w budynkach i lokalach mieszkalnych wynosi 8% - zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku VAT.

Zgodnie z powyższym przepisem stawkę obniżoną (8%) stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Montaż monitoringu jest zaliczany do ww. usług, stanowi bowiem modernizację budynku.

Art. 41 ust. 12a i 12b ww. ustawy zawierają szczegóły dotyczące budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. I tak, do ww. budownictwa wg ustawy zalicza się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej podane limity stawkę 8%, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użyt...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę