Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 stycznia 2012

Stawka VAT przy nabyciu samochodu strażackiego przez Gminę

197

Dostawa specjalistycznego samochodu, wykorzystywanego na cele ochrony przeciwpożarowej, dokonywana na rzecz Gminy, ale z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, korzysta z obniżonej stawki podatku od towarów i usług.

 

Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 27 maja 2010 roku, o sygnaturze I SA/Ol 259/10 oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 grudnia 2011 roku o sygnaturze I FSK 1285/10.

Sytuacja podatnika

Gmina zamierzała kupić samochód specjalistyczny dla działającej na jej terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Pojazd miał być wykorzystywany na cele ochrony przeciwpożarowej. Samochód ten miał być w całości sfinansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z UE (nie przewidy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź