Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

28 lutego 2012

Stawka VAT przy obciążaniu najemców opłatami za media

180

W sytuacji opodatkowania najmu lokali użytkowych stawką VAT 23%, opłaty za media, jako usługi pomocnicze do usługi głównej również powinny zostać opodatkowane tą samą stawką.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 25 stycznia 2012 roku numer IPTPP1/443-917/11-4/AK.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji zwrócił się Uniwersytet, który, obok działalności podstawowej, prowadzi działalność komercyjną polegającą na wynajmowaniu pomieszczeń na własny rachunek. Za świadczone usługi wynajmu pomieszczeń Uczelnia obciąża najemców czynszem, który jest opodatkowany stawką podstawową VAT. Zgodnie z treścią zawartych umów, najemcy są dodatkowo obciążani przez Zainteresowanego z tytułu zużycia mediów. Zużyte media (energia elektryczna, ciepło, woda i ścieki), po zafakturowaniu ich przez dostawcę na rzecz Uczelni oraz po ich rozliczeniu na poszczególne lokale użytkowe, są refakturowane na najemców bez jakiejkolwiek marży. Refakturowanie mediów odbywa się ze stawkami podatku VAT właściwymi dla stawek, jakimi za dostawę mediów jest ona obciążana.

Najemcami pomieszczeń są osoby fizyczne oraz osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą (barki, punkty ksero, automaty do kawy, kioski). Poza opłacaniem czynszu najmu, najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz wynajmującego należności z tytułu dostarczania energii elektrycznej, oraz pozostałych mediów, które nie stanowią składnika czynszu najmu i nie zostały uwzględnione w wysokości miesięcznego czynszu należnego Wynajmującemu.

W związku z powyższym, Uniwersytet zwrócił się do organu podatkowego o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy postępuje prawidłowo przenosząc koszt nabycia mediów i usług odbioru ścieków na najemców lokali za pomocą refaktur, bez doliczania dodatkowych kosztów oraz z zastosowaniem stawki VAT właściwej dla danego rodzaju usługi (towaru).

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy uznał za nieprawidłowe postępowanie Uniwersytetu, który obciążał najemców pomieszczeń kosztami mediów z zastosowaniem stawki podatku właściwej dla danej usługi (towaru). Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że wydatki związane z opłatami za tzw. media stanowią koszty utrzymania obciążające wynajmującego, w odniesieniu natomiast do wynajmu stanowią elementy rachunku kosztów zmierzające do ustalenia kwoty odpłatności za usługę najmu. Zdaniem organu podatkowego, jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa najmu nieruchomości, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży w przypadku gdy wynajmujący wyposaża przedmiot najmu w dodatkowe elementy, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (zużyta energia, woda, ścieki, wywóz nieczystości). Wyliczenie, co się składa na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak ni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę