Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , OŚWIATA I KULTURA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

5 listopada 2012

Stawka VAT przy prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych

163

Usługi szkoleniowe dla dzieci, jako zajęcia pozalekcyjne rozwijające bądź wyrównujące poziom ich umiejętności w stosunku do innych uczniów, świadczone przez podwykonawcę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podlegają opodatkowaniu stawką VAT 23%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 23 sierpnia 2012 roku nr IPTPP1/443-405/12-4/MG.  

Sytuacja podatnika

Instytut świadczy usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia i przekwalifikowania zawodowego. Posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy, natomiast nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Jednocześnie jako podwykonawca projektu finansowanego ze środków publicznych prowadzi szkolenia dla dzieci w formie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających bądź wyrównujących poziom ich umiejętności w stosunku do innych uczniów. Z tego tytułu wystawia faktury VAT dla Szkoły Podstawowej za świadczone usługi.

W związku z powyższym Instytut zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, z jaką stawką VAT powinien wystawiać faktury za usługi szkoleniowe świadczone w ramach projektów unijnych, realizowanych w ramach Programu Ope...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę