Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

3 lipca 2011

Stawka VAT przy refakturowaniu przez firmę zagraniczną opłat za użytkowanie autostrady

228

Nasz kontrahent, niemiecka spółka nie posiadająca miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, ale zarejestrowana dla potrzeb VAT w naszym kraju, od 1 kwietnia wystawia dla nas faktury za dostawy towarów bez podatku, wskazując naszą spółkę jako stronę zobowiązaną do rozliczenia VAT. W czerwcu spółka ta wystawiła jednak dla nas refakturę opłat za przejazd autostradą na terytorium Polski z naliczonym podatkiem w wysokości 23%. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Tak, kontrahent, który nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski postępuje prawidłowo nie wykazując podatku od towarów i usług na wystawianych fakturach za dostawę towarów, a opodatkowując jedynie opłaty za użytkowanie autostrady na terytorium Polski.

UZASADNIENIE

W zadanym pytaniu nie precyzujecie Państwo, skąd pochodzą dostarczane Państwu przez niemieckiego kontrahenta towary. Powinniśmy zatem rozważyć dwa warianty:

• towary pochodzą z innego kraju Unii Europejskiej;

• towary zostały przez kontrahenta nabyte w Polsce.

W pierwszym przypadku kontrahent sprzedaje Państwu towary w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, której nie opodatkowuje, przy założeniu, że Państwa firma jest zarejestrowana dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Państwo powinniście rozpoznać i opodatkować w związku z tą transakcją wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

W drugim przypadku dostawa towarów podlega w całości opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. W takim przypadku, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, dokonujący dostawy nie rozlicza podatku należnego. Odbiorca jest zobowiązany rozpoznać w związku z tą dostawą obowiązek podatkowy i wystawić fakturę wewnętrzną a także wykazać dostawę w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K jako dostawę, dla której podatnikiem jest nabywca (poz.41 i 42 deklaracji...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę