Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , BUDOWNICTWO

29 maja 2012

Stawka VAT przy remoncie budynku koszarowego

179

Wykonuję prace remontowe w zabytkowym budynku koszarowym wpisanym do rejestru zabytków, w celu dostosowania budynku do przepisów ochrony przeciwpożarowej. Budynek ten jest budynkiem zbiorowego zamieszkania sklasyfikowanym według symbolu PKOB 1130 i służy do kwaterowania żołnierzy. Prace remontowe wykonywane są na korytarzach. Powierzchnia użytkowa wynosi 1500 m2. Czy prawidłowo zastosowałam stawkę VAT 8?

ODPOWIEDŹ

Tak, zastosowana stawka jest prawidłowa.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.41 ust.12 ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W myśl art. 41 ust. 12a i 12b ustawy o VAT przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego powyżej nie zalicza się:

• budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

• lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zgodnie z art.2 pkt 12 ustawy o VAT, przez obiekty budownictw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę