Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

5 listopada 2012

Stawka VAT przy sprzedaży karnetów do klubu fitness

147

Podatnik winien opodatkować sprzedaż karnetu open na wejście do klubu fitness stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP1/443-327/12-4/RG z dnia 16 lipca 2012 roku.  

Sytuacja podatnika

Spółka cywilna jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach działalności gospodarczej ww. spółka prowadzi m.in. klub fitness. Klub świadczy usługi związane z rekreacją ruchową i poprawą kondycji fizycznej (PKWiU 2008: 93.13; 96.04; 85.51). Usługi sprzedawane są w formie wejściówek jednorazowych oraz karnetów (wejściówki wielorazowe). W ramach wejściówek jednorazowych oraz karnetów (wejścia wielorazowe) oferowane są następujące rodzaje usług:

a. korzystanie ze sprzętu do ćwiczeń siłowych (wolne ciężary oraz maszyny treningowe);

b. korzystanie ze sprzętu do ćwiczeń kardio - tj. bieżnie, orbitreki, ergometr wioślarski, rowery stacjonarne, drobny sprzęt (piłki, stepy, maty)

c. korzystanie z urządzenia body-space - urządzenie bezobsługowe do podciśnieniowego spalania tkanki tłuszczowej Powyższe usługi mogą być wykonywane przez klienta samodzielnie lub z udziałem instruktora - zależnie od od wyboru klienta. Usługi z udziałem instruktora są wycenione w kwocie wyższej niż trening samodzielny.

Zainteresowany w przyszłości zamierza rozszerzyć ofertę dla wszystkich grup klientów o tzw. karnety „open”, tj. karnety miesięczne uprawniające do dowolnej liczby wejść w miesiącu i korzystanie z dowolnego urządzenia (z wyłączeniem sauny i solarium). W ramach karnetu open dostępne będą wszystkie wymienione wyżej usługi z udziałem instruktora lub bez jego udziału - w zależności od wyboru klienta. Usługi z udziałem instruktora będą wycenione w kwocie wyższej niż trening samodzielny.

W związku z powyższym, Podatnik zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniem czy tzw. karnety „open”, które Wnioskodawca zamierza wprowadzić do oferty, będą korzystać z opodatkowania 8% stawką VAT biorąc pod uwagę opis do nazwy usługi zamieszczonej w poz.186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT tj. iż preferencyjną stawkę VAT w wysokości 8% opodatkowane są (bez względu na symbol PKWiU) usługi rekreacyjne – wyłącznie w zakresie wstępu.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% podlegają towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. I tak, w.: poz. 179 tego załącznika znajdują się usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 93.11.10.0 „usługi związane z działalnością obiektów sportowych”, natomiast w poz. 186 przedmiotowego załącznika mieszczą się „pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie ws...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę