Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA

21 listopada 2012

Stawka VAT przy sprzedaży soczewek okularowych wraz z powłoką oraz aktywatorem

186

Sprzedaż soczewki wraz z powłoką stanowi niepodzielny przedmiot dostawy kompleksowej podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT według preferencyjnej stawki właściwej dla soczewki tj. 8%, natomiast aktywator jako odrębny produkt, podlega opodatkowaniu wg stawki podstawowej 23%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 20 września 2012 roku nr IPPP1/443-527/12-2/JL.

Sytuacja podatnika

Spółka prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego. Aktualnie wprowadziła do sprzedaży nowy produkt - powłokę, która jest sprzedawana razem z soczewką okularową i płynem - aktywatorem. Powłoka służy do zabezpieczenia soczewek przed parowaniem, a aktywator służy aktywacji właściwości powłoki umieszczonej na soczewce. Powłoka bez aktywatora i bez soczewki nie posiada żadnej wartości użytkowej ani pieniężnej, tzn. sprzedawana musi być zawsze w połączeniu z aktywatorem i soczewką. W systemie sprzedaży Spółki powłoka i aktywator widnieją pod jednym kodem i mają łączną cenę. Aktywator można nabyć również bez powłoki.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, jaką stawkę podatku VAT powinna zastosować przy sprzedaży pakietu składającego się z soczewki okularowej, powłoki i aktywatora.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem w wysokości 8% podlega dostawa soczewki okularowej wraz z powłoką, wymieniona w załączniku nr 3 pod poz. 103 - PKWiU 32.50.41.0.

Natomiast aktywator mieści się w grupowaniu Chemikalia i wyroby chemiczne pod symbolem PKWiU 20.42.19.0 i nie jest on wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

Jednocześnie na podstawie wypracowanych tez przez TSUE, w okolicznościach przedstawionych przez Spółkę, za dostawę kompleksową uznać należy dostawę soczewki okularowej wraz z powłoką. Bowiem powłoka jest każdorazowo indywidualnie dopasowywana do danej soczewki oraz na nią nakładana i stanowi w istocie razem z soczewką jeden produkt. Specyfika powłoki powoduje, iż nie może ona być samodzielnym przedmiotem dostawy dla konsumenta. Ponadto powłoka jest każdorazowo indywidualnie dopasowywana do danej soczewki pod względem wielkości, kształtu – s...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę