Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

3 marca 2011

Stawka VAT przy ubezpieczeniu leasingowanych samochodów

207

Nasza spółka użytkuje samochody na podstawie umowy leasingu operacyjnego. W ramach umowy leasingodawca obciążał nas fakturami za ubezpieczenie samochodów, do końca 2010 roku stosując zwolnienie od VAT. Obecnie leasingodawca zwrócił się do nas z informacją o zamiarze korekty wystawionych faktur za ubezpieczenia, twierdząc, że usługi te powinny być opodatkowane stawką VAT 22%. Czy ma rację?

ODPOWIEDŹ

Tak, jeżeli leasingodawca obciąża Państwa kosztami ubezpieczenia leasingowanych samochodów, powinien zastosować do tej usługi stawkę VAT właściwą dla przedmiotu leasingu.

UZASADNIENIE

Przez długi czas nie było wiadomo, jaką...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź