Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

3 marca 2011

Stawka VAT przy ubezpieczeniu leasingowanych samochodów

178

Nasza spółka użytkuje samochody na podstawie umowy leasingu operacyjnego. W ramach umowy leasingodawca obciążał nas fakturami za ubezpieczenie samochodów, do końca 2010 roku stosując zwolnienie od VAT. Obecnie leasingodawca zwrócił się do nas z informacją o zamiarze korekty wystawionych faktur za ubezpieczenia, twierdząc, że usługi te powinny być opodatkowane stawką VAT 22%. Czy ma rację?

ODPOWIEDŹ

Tak, jeżeli leasingodawca obciąża Państwa kosztami ubezpieczenia leasingowanych samochodów, powinien zastosować do tej usługi stawkę VAT właściwą dla przedmiotu leasingu.

UZASADNIENIE

Przez długi czas nie było wiadomo, jaką stawkę VAT należy stosować w stosunku do kosztów ubezpieczenia leasingowanych samochodów. Sądy administracyjne w niektórych wyrokach wyrażały pogląd, że usługa leasingu oraz usługa ubezpieczenia samochodów będących przedmiotem leasingu stanowią jedną usługę, która podlega opodatkowaniu jedną stawką VAT, właściwą dla usługi leasingu (np. wyrok WSA we Wrocławiu, sygn. akt I SA/Wr 1637/09 z 28.01.2010 roku). Inne składy sędziowskie prezentowały odmienny pogląd, zgodnie z którym ubezpieczenie przedmiotu leasingu jest świadczeniem odrębnym od samego leasingu i w związku z tym usługa ta podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (np. wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 1888/09 z 24 marca 2010 roku). Powyższy spór został ostatecznie rozstrzygnięty przez uchwałę składu siedmiu sędziów NSA o sygnaturze I FPS 3/10 z 8 listopada 2010 roku. W uchwale tej Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że ubezpieczenie przedmiotu leas...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę