Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

3 marca 2011

Stawka VAT przy ubezpieczeniu leasingowanych samochodów

253

Nasza spółka użytkuje samochody na podstawie umowy leasingu operacyjnego. W ramach umowy leasingodawca obciążał nas fakturami za ubezpieczenie samochodów, do końca 2010 roku stosując zwolnienie od VAT. Obecnie leasingodawca zwrócił się do nas z informacją o zamiarze korekty wystawionych faktur za ubezpieczenia, twierdząc, że usługi te powinny być opodatkowane stawką VAT 22%. Czy ma rację?

ODPOWIEDŹ

Tak, jeżeli le...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź