Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , TRANSPORT

1 grudnia 2014

Stawka VAT w przypadku obciążenia nabywcy kosztami przesyłki

0 1030

Firma zajmująca się sprzedażą przez sklep internetowy wysyła swoje towary za pośrednictwem Poczty Polskiej. Otrzymuje od Poczty faktury z podatkiem zwolnionym. Czy przy wysyłce towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej może na paragonie uwzględnić koszty transportu tą drogą przy zastosowaniu VAT zwolnionego?

ODPOWIEDŹ

Nie, w opisanym przypadku sprzedawca nie ma prawa do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług w stosunku do kosztów wysyłki towaru, chyba, że sam sprzedawany towar korzysta ze zwolnienia od podatku.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów usług opodatkowaniu VAT podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W opisanej w pytaniu sytuacji Firma dokonuje dostawy towarów na rzecz swoich klientów, a zatem przeprowadza transakcję podlegająca opodatkowaniu VAT. Oczywiście, towary te muszą być jakoś dostarczone klientom i ich odbiorcy ponoszą koszty przesyłki.

Artykuł 29a ustawy o podatku od towarów i usług definiuje co stanowi podstawę opodatkowania w przypadku dostawy towarów. Zgodnie z art.29a ust.1 ustawy podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Art.29a ust.6 pkt 2 ustawy o VAT precyzuje natomiast, że podstawa opodatkowania obejmuje między innymi koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Zatem w sytuacji, gdy dostawca towaru pobiera od jego odbiorcy koszty transportu przesyłanych dóbr, wartość tych kosztów powiększa podstawę opodatkowania z tytułu dostawy towarów, i, co za tym idz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.