Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

2 stycznia 2012

Stawka VAT w przypadku świadczenia przez ZOZ usług zakwaterowania opiekunów chorych dzieci

196

Pobyt w Zakładzie Opieki Zdrowotnej rodziców lub opiekunów w trakcie leczenia szpitalnego chorego dziecka korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko wynika z interpretacji: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPP2/443-1277/11-2/SJ z 29 listopada 2011 roku oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPP2/443-522/11-3/PM z 14 listopada 2011 roku.

Sytuacja podatników

Szpitale, które świadczą usługi zakwaterowania rodziców dzieci w nich leczonych oraz innych osób opiekujących się chorymi zwróciły się do organów podatkowych o potwierdzenie, że świadczone przez nie w tym zakresie usługi korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedstawiając stan faktyczny, podkreśliły one fakt, że pobyt rodzica dziecka leczonego w Szpitalu powoduje komfort psychiczny, opiekę nad nim a przede wszystkim ułatwia poprawę zdrowia dziecka i obecność rodzica przy dziecku jest niezbędna dla osiągnięcia celu terapeutycznego.

Decyzje Dyrektorów Izb Skarbowych

W przypadku obydwu przytaczanych interpretacji organy podatkowe uznały argumentację szpitali i potwierdziły, że usługi zakwaterowania rodziców lub opiekunów chorych dzieci korzystają ze zwolnienia w podatku od towarów i usług.

W wydanych interpretacjach Dyrektorzy Izb Skarbowych powołali się na przepisy art.43 ust.18, 18a i 19 ustawy o podatku od towarów i usług, z których wynika, iż od dnia 1 stycznia 2011 roku zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlegają usługi opieki medycznej, które spełniają określone warunki – tj. służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i świadczone są przez konkretne, wymienione przez ustawodawcę podmioty (lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, psychologów i osoby świadczące powyższe usługi w ramach wykonywania zawodów medycznych, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej). A zatem, zwolnieniem od podatku VAT objęte są tylko te świadczenia medyczne wykonywane w określonym celu przez określone osoby (podmioty).

Organa podatkowe zwróciły uwagę na fakt, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ani nie posługują się pojęciem świadczenia zdrowotnego (które to pojęcie definiuje ustawa o działalności leczniczej), ani też nie odsyłają w zakresie samego zdefiniowania usług opieki medycznej podlegających zwolnieniu do przepisów ww. ustawy o działalności leczniczej. W analizie przepisów powołały się zatem na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nr C-394/04 i 395/04 Diagnostiko Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia AE a Ypourgos Oikonomikon, w którym TSUE stwierdził, iż świadczenie usług, które mogą poprawić komfort i samopoczucie pacjentów, jak i dostawy dla osób towarzyszących pacjentowi, co do zasady nie są transakcjami zwolnionymi od podatku VAT, blisko związanymi z leczeniem szpitalnym i opieką. Inaczej może być...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę