Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY

9 września 2011

Stawka VAT w przypadku wynajmu przez miasto lokali mieszkalnych firmie

324

Miasto na prawach powiatu jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na podstawie zawartej umowy miasto wydzierżawiło Spółce z o.o. stanowiące jego własność nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi. W niektórych z nich są także lokale użytkowe, ale zdecydowana większość to lokale mieszkalne. Dzierżawca uiszcza na rzecz wydzierżawiającego comiesięczny czynsz dzierżawny, do którego doliczany jest podatek od towarów i usług. Nieruchomości te wydzierżawione zostały Spółce celem uzyskiwania przez nią, przychodów w postaci czynszów z wynajmu lokali. Jaką stawką miasto powinno opodatkować opisaną powyżej usługę?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Zgodnie z postanowi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź