Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

28 lutego 2012

Świadczenie na własną rzecz nie jest usługą

180

Dokonywanie świadczeń na rzecz swojej własnej działalności nie stanowi usługi. Nie dotyczy to przypadków, gdy usługa bądź towar zostały przekazane na potrzeby osobiste, o których mowa w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numer IPTPP2/443-559/11-2/RM z 8 grudnia 2011 roku.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji zwróciło się przedsiębiorstwo, które prowadzi między innymi Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. Firma posiada kilkanaście pojazdów (samochodów, przyczep, lawet) podlegających okresowym badaniom technicznym, które wykonywane są w OSKP Wnioskodawcy, wpisywane do specjalnego rejestru badań technicznych oraz odprowadzana jest opłata na CEPiK za każde badanie techniczne zgodnie z przepisami prawa.

Przedsiębiorca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem czy z tytułu wykonywanych badań technicznych swoich pojazdów jest zobowiązany do rozpoznania usług, wystawienia faktury lub wystawienia paragonu.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem przedsiębiorstwa, zgodnie z którym wykonanie badań technicznych własnych samochodów nie rodzi obowiązku wystawienia faktury bądź paragonu, a wystawianie przez firmę faktur samej sobie jest niezgodne z prawem. W uzasadnieniu wydanej interpretacji organ podatkowy powołał się na cywilistyczne rozumienie pojęcia „świadczenie”. Przez świadczenie należy, zdaniem organu, rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie zakłada istnienie podmiotu będącego jego odbiorcą (konsumentem usługi). Musi to być podmiot inny niż wykonujący usługę.

Świadczenie na własną rzecz nie j...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę