Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Usługa najmu lokali nie jest nieodpłatnym świadczeniem usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem jest to usługa mająca charakter usług odpłatnych i zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy podlega opodatkowaniu.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 2 października 2012 roku nr IPPP3/443-673/12-2/LK.

Sytuacja podatnika

Spółka, w ramach prowadzonej działalności wznosi kompleksy biurowe, zaś umiejscowione w nich lokale użytkowe oraz miejsca parkingowe przeznacza pod wynajem. Spółka w zawieranych umowach zobowiązuje najemców do zapłaty:

  • czynszu podstawowego,

  • opłaty eksploatacyjnej z tytułu udziału w kosztach,

  • kosztów mediów.

Czynsz podstawowy obejmuje wynagrodzenie za udostępnienie powierzchni biurowej, magazynowej, miejsc parkingowych oraz w przypadku niektórych umów najmu wynagrodzenie z tytułu możliwości umieszczenia na fasadzie budynku logo reklamowego. Opłata eksploatacyjna, związana jes...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź