Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Świadczenie usług polegających na rozbiórce obiektów mieszkalno-usługowych będzie opodatkowane podstawową, 23 % stawką podatku VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 3 stycznia 2012 roku nr ITPP1/443-1404/11/BK.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego o wydanie indywidualnej interpretacji zwrócił się Podatnik, który w ramach prowadzonej działalności wykonuje roboty budowlane, polegające na rozbiórce budynków mieszkalno-usługowych wraz z robotami towarzyszącymi oraz uporządkowanie terenu po rozbiórkach. Opisane czynności Podatnik sklasyfikował we...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź