Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA

24 września 2012

Świadczenie usług w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej

154

Świadczenie usług w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej korzysta przedmiotowo ze zwolnienia w podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 26 lipca 2012 roku nr IPTPP4/443-316/12-2/UNR.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawczyni prowadzi zakład opieki zdrowotnej, który świadczy usługi w zakresie opieki medycznej - rehabilitacyjnej, służącej profilaktyce, ratowaniu, poprawie zdrowia i przywracaniu sprawności. Głównym płatnikiem Wnioskodawczyni jest Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie kontraktu. Wnioskodawczyni dotychczas nie dokonała rejestracji w zakresie podatku VAT, stosuje zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego o potwierdzenie, iż świadczone usługi sklasyfikowane wg PKD 86.22.Z – praktyka lekarska specjalistyczna, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na mocy art. 43 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na osiągnięty obrót w skali roku. Bowiem spełnione są dwa istotne warunki do zwolnienia z VAT zawarte w tym przepisie, tj. podmiot wykonujący i cel usługi.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, iż świadczone usługi specjalistycznej praktyki lekarskiej korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

Bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Natomiast zgodnie z art. 113 ust. 1 ww. ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Jednocześnie art. 113 ust. 2 ww. ustawy mówi, iż do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Ponadto organ podatkowy zwrócił uwagę, iż przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia podmiotu leczniczego czy działalności leczniczej.

Wobec powyższego przy definiowaniu powyższych pojęć należy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę