Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

17 października 2012

Świadczenie usług w zakresie szkoły rodzenia a zwolnienie w VAT

179

Usługi świadczone przez Szpital w zakresie szkoły rodzenia korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem służą profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a więc zawierają się w pojęciu opieki medycznej.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 13 stycznia 2012 roku nr IBPP4/443-1623/11/MN.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego o wydanie indywidualnej interpretacji zwrócił się Szpital, który świadczy odpłatne usługi w postaci opieki nad kobietą ciężarną przez „Szkołę Rodzenia”. Usługa ma na celu przygotowanie kobiety do porodu i nauczenie jej prawidłowych zachowań w trakcie porodu oraz stosowanie technik łagodzenia bólu porodowego, przygotowanie rodziców do wychowywania zdrowego dziecka. Usługa ta jest świadczona w formie wykładu oraz zajęć praktycznych prowadzonych przez lekarza specjalistę ginekologa-położnika, położną, lekarza specjalistę neonatologa. Powyższe usługi służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia.

W związku z powyższym Szpital zwrócił się do organu podatkowego o potwierdzenie, iż świadczone przez niego usługi mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy przychylił się do stanowiska Szpitala, zgodnie z którym świadczone usługi w zakresie „Szkoły Rodzenia” będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Bowiem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione od podatku są usługi wykonywane przez podmioty lecznicze w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Dokonując analizy organ podatkowy uznał, iż Szpital spełnia przesłanki o charakterze podmiotowym uprawniającym do zastosowania zwolnienia, bowiem jest podmiotem leczniczym.

Natomiast rozpatrując kwestię zwolnienia usług świadczonych przez Sz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę