Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA

11 października 2012

Świadczenie usług zabezpieczenia medycznego imprez masowych a zwolnienie w podatku VAT

214

Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia imprez masowych mieszczą się w pojęciu opieki medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, a zatem korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 28 sierpnia 2012 roku nr IPPP3/443-574/12-4/JK.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca jest ratownikiem medycznym uprawnionym do wykonywania określonych czynności na podstawie ustawy o ratownictwie medycznym. W ramach prowadzonej działalności będzie świadczył usługi z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź