Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

28 lutego 2013

Termin złożenia pierwszej deklaracji VAT przez Gminę

246

Gmina winna złożyć pierwszą deklarację VAT-7 za miesiąc, który zostanie zadeklarowany jako miesiąc rozpoczęcia wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, pod warunkiem, że powstanie za ten miesiąc obowiązek podatkowy z tytułu wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź