Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

31 lipca 2012

Transakcje pomiędzy jednostkami samorządowymi a zastosowanie art. 32 ustawy o VAT

233

Pomiędzy Gminą a Ośrodkiem Kultury i Rekreacji nie będzie zachodził związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, pozwalający organowi podatkowemu na określenie obrotu w wartości rynkowej w odniesieniu do transakcji pomiędzy tymi podmiotami.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr PTPP1/443-1000/11-4/MH z dnia 6 marca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Na terenie Gminy znajdują się świetlice miejskie (budynki i/lub lokale). Są one własnością Gminy i służą lokalnej społeczności w szczególności jako miejsca spotkań (są one udostępniane w tym celu nieodpłatnie) lub sporadycznie jako miejsca organizacji imprez, np. urodzin, styp, wesel (w tym przypadku są odpłatnie wynajmowane). Gmina rozważa oddanie świetlic w odpłatną dzierżawę na rzecz Ośrodka Ku...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź