Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ugoda zawarta pomiędzy podatnikiem (firmą) a kopalnią

Artykuły | 26 października 2023 | NR 141
0 524

Podatnik VAT czynny wybudował na swoim terenie nieruchomość w postaci stacji paliw. Budynek został wzniesiony na terenach, gdzie kopalnia wydobywa surowce, co powoduje, że jest to strefa zagrożona i może ulegać zniszczeniu. W związku z tym firma zwróciła się do kopalni z prośbą o pokrycie kosztów, które poniosła na dodatkowe uzbrojenie terenu i wzmocnieniu budynku. Wszystkie czynności firma wykonała we własnym zakresie. Strony podpisały ugodę, że kopalnia w związku ze szkodami górniczymi zgadza się na pokrycie tych kosztów. Zgodnie z ugodą firma otrzymała wypłatę za te wydatki. Czy kwota otrzymana z ugody będzie podlegać opodatkowaniu VAT?

Odpowiedź

Ugoda zawarta pomiędzy kopalnią a firmą (Czytelnikiem) na wykonanie dodatkowych uzbrojeń terenu oraz wzmocnieniu budynku nie stanowi zapłaty za wykonanie na rzecz Czytelnika odpłatnej usługi. Zatem zwrot poniesionych kosztów należy rozliczyć poza VAT. Z umowy wynika, że strony traktują ugodę jako rekompensatę o charakterze sankcyjnym w związku z poniesionymi i nieplanowanymi inwestycjami dotyczącymi uzbrojenia terenu i jego bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Sprzedaż należy rozumieć jako odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Świadczenia o charakterze sankcyjnym, czyli zaspokajającym określone roszczenia w stosunku do podmiotu, który poniósł szkodę, nie znajdują się w katalogu czynności opodatkowanych. Należy pamiętać, że istotą jest funkcja, jaką pełni określone świadczenie, a nie jego nazwa własna oraz towarzyszące jej różne okoliczności, jak i szereg uwarunkowań zawartych w umowie. Jeżeli rekompensata nie ma związku z odpłatną dostawą towarów lub odpłatnym świadczeniem usług, to takie świadczenie w postaci kary, odszkodowania czy podpisanej umowy na pokrycie kosztów dotyczących określonej szkody nie podlega pod ustawę o VAT. 

Podstawa opodatkowania usługi lub dostawy towarów 
W ustawie o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług będzie wszystko to, co stanowi zapłatę, którą powinien otrzymać dostawca towaru lub usługodawca od nabywcy lub usługobiorcy lub osoby trzeciej. W podstawie opodatkowania należy też uwzględnić otrzymane dotacje, subwencje lub inne dopłaty, które mają bezpośredni wpływ na kształtowanie ceny towarów lub świadczonych usług. Oprócz tego do podstawy opodatkowania wlicza się podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku, koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Koszty, które są wymienione jako dodatkowe, nie zamykają tego katalogu. Natomiast do podstawy opodatkowania nie wlicza się m.in. kwot stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty lub też otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy, jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. 

Ważne
Jeżeli obciążenie w postaci zapłaty w formie ugody, która została podpisana pomiędzy stronami, nie ma powiązania z odpłatną dostawą lub odpłatnym świadczeniem usług, to taka czynność nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

Kwota podlegająca opodatkowaniu a kara, odszkodowanie lub rekompensata
Kwota, która została zapłacona za wyrządzone szkody górnicze, jeżeli nie jest odpłatną dostawą za towary lub odpłatne świadczenie usług, które firma dostarcza lub wykonuje na rzecz kopa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.