Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , OCHRONA ZDROWIA

2 lipca 2012

Usługa leczenia sanatoryjnego sprzedawana przez biuro podróży

194

Biuro podróży nabywa od sanatorium i sprzedaje, bez świadczenia dodatkowych usług, usługę leczenia sanatoryjnego zwolnioną na podst. art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług. Czy powinno wystawić fakturę VAT marża, czy może sprzedać usługę jako zwolnioną?

 

ODPOWIEDŹ

W opisanym przypadku biuro podróży nie ma prawa do zastosowania procedury VAT marża. W związku ze świadczeniem usługi leczenia sanatoryjnego powinna zostać wystawiona faktura VAT na zasadach ogólnych, z zastosowaniem zwolnienia od podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.119 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Powyższa zasada ma zastosowanie bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki w przypadku gdy podatnik:

• działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek;

• przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Jak wynika z powyższych przepisów, możliwość zastosowania procedury VAT marża przysługuje w stosunku do przedmiotu świadczenia (każdorazowo w sytuacji, gdy wykonywane są usługi turystyki), a nie podmiotowo. Oznacza to, że w celu udzielenia odpowiedzi na Pana pytanie musimy przyjrzeć się nie temu kto świadczy usługę, ale jaka usługa jest świadczona.

W zadanym pytaniu pisze Pan, że nabywa i sprzedaje usługę leczenia sanatoryjnego, bez świadczenia dodatkowych usług. Jak rozumiem, przedmiotowa usługa nie jest nabyta w systemie VAT marża i została nabyta z zastosowaniem zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług. Już fakt sprzedaży pojedynczego, nie kompleksowego świadczenia wyłącza możliwość zastosowania procedury VAT marża. W interpretacji nr IBPP1/443-1125/09/AL. Z 17 stycznia 2011 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach określił bowiem usługę turystyczną jako kompleksową usługę świadczoną na rzecz turysty, która obejmuje swym zakresem cząstkowe usługi, bez których dana impreza turystyczna nie mogłaby się odbyć. Zatem za usługi turystyki należy uznać zorganizowane lub indywidualne wyjazdy wypoczynkowe połączone z rekreacją i rozrywką (tzn. kompleksowym programem imprez). W opisanym przez Pana przypadku mamy do czynienia ze świadczeniem jednorodnym, a zatem, w świetle cytowanej definicji, procedura VAT marża nie będzie miała tu zastosowania.

Ponadto, należałoby się zastanowić, czy opisane przez Pana świadczenie w ogóle stanowi usługę turystyczną. Moim zdaniem nie. W interpretacji nr IPPP2/443-1243/11-6/IG z 14 lutego 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie powołał się na definicj...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę