Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , NIERUCHOMOŚCI

31 lipca 2012

Usługa montażu maszyn poza terytorium RP świadczona dla polskiego podatnika

139

Nasza firma świadczy usługi montażu urządzeń oraz nadzoru uruchomienia maszyn w Rosji, Kazachstanie, Ukrainie. Usługa jest świadczona na rzecz polskiego kontrahenta i wystawiana jest faktura ze stawką VAT 23%. Czy zastosowana stawka jest prawidłowa?

ODPOWIEDŹ

Rozstrzygnięcie poruszonej przez Państwa kwestii uzależnione jest od odpowiedzi na pytanie czy montowane urządzenia są częścią linii technologicznej, która stanowi element nieruchomości czy nie. O tym, że linia technologiczna jest częścią nieruchomości zdaniem organów podatkowych świadczy to, że rozmiar, funkcje i czas potrzebny na zmontowanie instalacji powodują, iż zmontowana linia produkcyjna i znajdujące się w niej urządzenia nie będą mogły być przeniesione poza nieruchomość, w której zostały zainstalowane.

1. W sytuacji, gdy montowane urządzenia nie są częścią linii technologicznej, która stanowi element nieruchomości

Zgodnie z art.28b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę, z pewnymi zastrzeżeniami, które nie dotyczą opisanej przez Państwa usługi. Biorąc pod uwagę ten przepis, robicie Państwo prawidłowo, wystawiając krajowemu kontrahentowi fakturę ze stawką VAT 23%, gdyż miejscem świadczenia opisanej usługi jest terytorium kraju, w którym posiada on siedzibę działalności gospodarczej, a zatem terytorium Polski. W związku z tym, że Państwa firma również posiada siedzibę na terytorium Polski, przewidziane w art.17 ustawy o VAT opodatkowanie na zasadzie odwrotnego obciążenia nie ma zastosowania, a zatem Państwa sprzedaż podlega opodatkowaniu stawką VAT obowiązującą w kraju.

Odmienna sytuacja miałaby miejsce, gdyby Państwa kontrahent posiadał stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium innego kraju niż Polska (np. Rosji) i opisana przez Państwa usługa byłaby świadczona dla tego właśnie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W tej sytuacji, stosownie do treści art.28b ust.2 ustawy o VAT miejscem świadczenia tych usług byłoby terytorium tego kraju, gdzie kontrahent posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego świadczona jest usługa (w naszym przykładzie byłoby to terytorium Rosji). W tej sytuacji powinniście Państwo wystawić fakturę bez polskiego VAT, jako niepodlegającą opodatkowaniu na terytorium Polski.

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej definiuje stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jako „dowolne miejsce – inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika (…) – które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę