Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG , TRANSPORT

1 stycznia 2013

Usługa transportowa ujęta w dokumencie SAD a import usług

281

Od przewoźnika z Austrii nabyłam usługę transportową z Turcji do Polski. Czy muszę wystawić do niej fakturę wewnętrzną i wykazać w deklaracji VAT-7 ze stawką 0%, skoro wartość usługi jest już uwzględniona w dokumencie SAD?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli podstawa opodatkowania z tytułu importu towarów jest podwyższona o wartość usługi transportowej, ale usługa ta nie zwiększa wartości celnej importowanych towarów, wówczas na podatniku ciąży obowiązek rozpoznania i opodatkowania importu usługi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 29 ust.17 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić, z wyjątkiem przypadku gdy wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wartość usługi – na podstawie odrębnych przepisów – zwiększa wartość celną importowanego towaru.

Z art.29 Wspólnotowego Kodeksu Celnego wynika, że za wartość celną przywożonych towarów należy przyjąć ich wartość transakcyjną, czyli cenę faktycznie zapłaconą lub należną za towary, wówczas gdy zostały one sprzedane w celu wywozu na wspólnotowy obszar celny.

Natomiast podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. Podstawa opodatkowania obejmuje, o ile elementy takie nie zostały do niej włączone: prowizję, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, przy czym przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego towary są importowane (art.29 ust.13-16 UPTiU).

Z treści pytania wiadomo, że poniesione przez Panią koszty transportu nie były doliczone do ceny transakcyjnej zakupionego towaru, lecz usługa transportowa została nabyta odrębnie, od innego kontrahenta i podwyższyła ona...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę