Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Usługi lektorskie polegające na użyczeniu głosu do utworów z uwidocznionym nazwiskiem korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, natomiast użyczenie głosu do produkcji reklamy będzie opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszaw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź