Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , OŚWIATA I KULTURA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

28 września 2012

Usługi nauczania przedszkolnego świadczone przez spółkę

194

Świadczone przez spółkę kapitałową usługi nauczania na poziomie przedszkolnym nie korzystają ze zwolnienia od VAT na mocy art.43 ust.1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeżeli faktycznie są wykonywane przez zatrudnionych w spółce nauczycieli.

Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 lipca 2012 roku o sygnaturze I FSK 219/12.  

Sytuacja podatnika

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór związany z indywidualną interpretacją, której przedmiotem było to, czy świadczenie w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności usług edukacyjnych na poziomie przedszkolnym (w zakresie rytmiki, tańca, gimnastyki korekcyjnej, logopedii, szachów, zajęć komputerowych, piłki nożnej, plastyki i t...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź