Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , KASY REJESTRUJĄCE

30 października 2018

Usługi pielęgniarskie w 2018 roku a kasa fiskalna

191

Jestem pielęgniarką i pracuję na podstawie umowy kontraktowej z NFZ, czasami, świadczę również usługi dla osób prywatnych w szpitalu po dyżurze lub w domach pacjentów prywatnie. Najczęściej są to pacjenci z którymi mam kontakt wykonując pracę zawodową. Czy w takim przypadku muszę mieć również kasę fiskalną?

ODPOWIEDŹ

Obowiązek rozpoczęcia ewidencji przy pomocy kasy rejestrującej powstanie na zasadach ogólnych tj. po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym zostanie przekroczony obrót wyliczony w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w 2018 roku, lub w przypadku świadczenia tych usług przez cały rok po przekroczeniu limit w wysokości 20.000 zł. Obrót z tytułu świadczenia usług na rzecz NFZ nie ma wpływu na powstanie obowiązku stosowania kasy fiskalnej

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 roku:

podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz w/w osób, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł - zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót w kwocie 20.000 zł,

  • podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2017 roku dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz w/w osób, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł - zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczy obrót w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20.000 zł.

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, nie stosuje się jednak w przypadku świadczenia usług:

  • w zakresie opieki medyc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę