Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasz samochód miał wypadek w Niemczech. Otrzymaliśmy rachunek za opłaty związane z tym wypadkiem (użycie dźwigu, postojowe, wynagrodzenia pracowników, rozładunek itd.). Suma netto na fakturze równa się sumie brutto czyli wg mnie nie naliczyli VAT. Potraktowałam to jako import usług, naliczając VAT, ale teraz mam wątpliwości. Może należało tylko wycenić rachunek i dać w koszty pomijając ewidencję VAT? To nie była naprawa samochodu (jest tak zniszczony, że nadaje się tylko do kasacji), były to czynności związane z przeładunkiem towaru na inny samochód.

ODPOWIEDŹ

W sytuacji opisanej przez Panią w pytaniu, wszystkie czynności wykonane przez podmiot niemiecki służyły usłudze głównej, polegającej na przeładunku towaru z uszkodzonego samochodu. Miejscem świadczenia tych usług, zgodnie z dyrektywą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, jest co do zasady siedziba usługobiorcy.

W opisanym przypadku miejscem świadczenia, a co za tym idzie, również opodatkowania usług wykonanych przez podatnika z Niemiec jest siedziba Pani firmy, czyli Polska. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku od towarów i usług UPTiU, podatnikami są osoby prawne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nie posiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działaln...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę