Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 maja 2012

Usługi świadczone przez szkołę a stawka VAT

170

Wynajem i udostępnienie sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia na sklepik, wynajem powierzchni na automaty, sprzedaży biletów jednorazowych dla osób indywidualnych spoza szkoły podlegają opodatkowaniu stawką VAT 23%.

 

Tak orzekł Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 grudnia 2011 roku nr IPPP3/443-1237/11-6/JF.

Sytuacja podatnika

Szkoła świadczy odpłatnie usługi najmu, którego przedmiotem jest sala gimnastyczna na zajęcia dydaktyczne i rekreacyjno-sportowe (osobom fizycznym, klubom sportowym i firmom prywatnym), sale lekcyjne na zajęcia dydaktyczne (osobom fizycznym i firmom prywatnym), sale lekcyjne na zajęcia dydaktyczne szkole niepublicznej, pomieszczenie na sklepik szkolny (osobie fizycznej) oraz powierzchnię na automaty sprzedające napoje i kanapki (firmom usługowym). Wątpliwości Szkoły dotyczą zastosowania właściwej stawki podatku dla ww. usług. W tym celu Szkoła dokonała klasyfikacji świadczonych usług:

• udostępnianie i wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych na zajęcia dydaktyczne, wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, wynajem powierzchni na automaty sprzedające napoje i kanapki jako „Usługi wynajmowania lub dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, stanowiących majątek własny” o PKWiU 68.20.12.00,

• udostępnianie sali gimnastycznej osobom z zewnątrz w celach rekreacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz sprzedaż biletów jednorazowych dla osób indywidualnych z zewnątrz jako „Usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane” o PKWiU 93.29.19.00.

Zdaniem Szkoły do ww. usług stosuje się stawkę VAT 23%.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy potwierdził stanowisko Szkoły, iż do opisanych usług należy zastosować podstawową stawkę VAT. Jednocześnie, Dyrektor Izby Skarbowej podkreślił, iż to na podatniku ciąży obowiązek prawidłowej klasyfikacji towarów i usług do symboli PKWiU, zgodnie z zasadami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 roku.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1, w powiązaniu z art.14...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę