Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

9 września 2011

Usługi świadczone przez ZOZ a zwolnienie w VAT

258

Wykonywane przez Zakład Opieki Zdrowotnej usługi badań lekarskich osób zatrzymanych przez policję i wydawania zaświadczeń o istnieniu bądź braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania i umieszczenia tych osób w pomieszczeniach policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Usługi polegające na pobieraniu próbek krwi do badania poziomu zawartości alkoholu we krwi nie korzystają ze zwolnienia.

Tak orzekł Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 26 lipca 2011 roku, numer IPTPP1/443-115/11-2/IG.

Sytuacja podatnika

Zakład Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Powiat, zawarł ze Skarbem Państwa – Komendantem Policji umowę, na mocy której zobowiązał się do wykonywania badań lekarskich osób zatrzy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź