Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

9 września 2011

Usługi świadczone przez ZOZ a zwolnienie w VAT

226

Wykonywane przez Zakład Opieki Zdrowotnej usługi badań lekarskich osób zatrzymanych przez policję i wydawania zaświadczeń o istnieniu bądź braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania i umieszczenia tych osób w pomieszczeniach policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Usługi polegające na pobieraniu próbek krwi do badania poziomu zawartości alkoholu we krwi nie korzystają ze zwolnienia.

Tak orzekł Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 26 lipca 2011 roku, numer IPTPP1/443-115/11-2/IG.

Sytuacja podatnika

Zakład Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Powiat, zawarł ze Skarbem Państwa – Komendantem Policji umowę, na mocy której zobowiązał się do wykonywania badań lekarskich osób zatrzymanych przez policję oraz do wydawania zaświadczeń lekarskich o istnieniu bądź braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania i umieszczenia tych osób w pomieszczeniach policji, przeznaczonych dla osób zatrzymanych. W zakres przedmiotu ww. umowy wchodzi również pobieranie próbek krwi od osób zatrzymanych do badania określającego poziom zawartości alkoholu we krwi. W związku z tym, podatnik zwrócił się do Ministra Finansów z zapytaniem czy usługi wykonywane przez niego na zlecenie policji na podstawie ww. umowy należą do usług w zakresie opieki medycznej, zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Z przepisów art. 43 ust.1 pkt 18, 18a, 19, 19a ustawy o podatku od towarów i usług jednoznacznie wynika, iż zwolnienie od podatku usług medycznych ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Ze zwolnienia korzystają bowiem usługi mające cel diagnostyczny lub terapeutyczny (leczniczy), świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej, bądź na ich rzecz i na ich terenie a także świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, zawodów medycznych oraz psychologów. Zwolnienie obejmuje zatem tylko świadczenia medyczne wykonywane w określonym celu przez ok...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę