Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

2 lipca 2012

Usługi wyceny majątku a obowiązek instalacji kasy

170

Prowadzę działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie wyceny majątku (PKWiU 68.3). Wszystkie usługi dokumentuję fakturami VAT. W pierwszej połowie 2012 roku wystawiłem na rzecz osób fizycznych ponad 50 faktur dla ponad 25 odbiorców, zaś obrót netto dla osób fizycznych przekroczył 40 000 zł. Czy pomimo tego mogę skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej?

ODPOWIEDŹ

Tak, może Pan skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej wynikającego z § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 25 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

UZASADNIENIE

Kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (zwane dalej rozporządzeniem). Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia oraz wysokości obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów.

Stosownie do zapisu § 2 ust. 1...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę