Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

2 stycznia 2012

Ustalenie progu procentowego zwalniającego z obowiązku stosowania kas fiskalnych

183

Jak w 2012 roku prawidłowo obliczyć próg procentowy uprawniający do zastosowania zwolnienia przedmiotowo – podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych?

 

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących do 31 grudnia 2012 roku zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania miedzy innymi:

1) podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem Podatnika ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był wyższy niż 80%,

2) podatników, rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2010 r. sprzedaż towarów i usług wymienionych w pozycjach 1-32 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach gdy przewidywany przez Po...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź