Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wróciły towary z naprawy z kraju trzeciego. Otrzymaliśmy fakturę z agencji celnej na obsługę celną i należności celne i podatkowe. Na jakie konto księguję te należności? Towar jest po naprawie wprowadzany na magazyn.

Wysłanie towarów do kraju spoza Unii Europejskiej w celu ich naprawy objęte jest procedurą uszlachetniania biernego. W przypadku uszlachetniania biernego możemy mieć do czynienia z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z należności przywozowych. Całkowite zwolnienie z należności przywozowych ma zastosowanie w przypadku nieodpłatnej naprawy towaru, o ile udowodniono organom celnym, że naprawa została dokonana nieodpłatnie ze względu na gwarancyjne zobowiązania kontraktowe lub ustawowe, bądź istnienie wady fabrycznej. Częściowe zwolnienie z należności przywozowych ma zastosowanie w przypadku odpłatnej naprawy towaru. Należności celne obliczane są w oparciu o wartość celną równą kwocie kosztów naprawy.

Z treści pytania wynika, że zostały opłacone należności celne, co świadczy o tym, ze naprawa była odpłatna. W imieniu Państwa firmy należności celne opłaciła agencja celna, która na dokumencie SAD występuje jako zgłaszający. Państwa firma otrzymała fakturę VAT z agencji celnej na której jako pozycja podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT występuje tylko koszt usługi agencji celnej. Dodatkowo agencja celna obciążyła Państwa kwotą opłat celnych, wynikających z dokumentu SAD, które to w Państwa imieniu wpłaciła na konto Urzędu Celnego. Poniższy przykład przedstawia sposób ujęcia operacji związanych z uszlachetnianiem biernym w księgach Państwa firmy.

Przykład

Firma X wysłała specjalistyczny sprzęt do odpłatnej naprawy do firmy z siedzibą w USA. Zgłoszenia celnego w ramach procedury uszlachetn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę