Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

3 grudnia 2012

Utrata zwolnienia z obowiązku posiadania kasy a nowa działalność

254

W poprzednich latach prowadziłam działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego artykułami przemysłowymi. Byłam podatnikiem VAT i byłam obowiązana do ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej, z której w momencie likwidacji działalności został sporządzony odczyt pamięci i spisany protokół przez pracownika właściwego urzędu skarbowego. Czy ponownie rozpoczynając w 2012 roku działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w tym samym zakresie jestem zobowiązana do rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w dniu rozpoczęcia działalności, czy dopiero po przekroczeniu kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł?

ODPOWIEDŹ

 Jest Pani zobowiązana d...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź