Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W zamówieniach publicznych, które dla wielu firm zwłaszcza z sektora budowlanego są głównym źródłem utrzymania, bardzo istotne jest opodatkowanie świadczonych usług. Szczególne znaczenie ma tu podatek VAT, który choć w założeniu ma być neutralny dla przedsiębiorcy, może znacząco wpływać na wybór oferty i później zawartą umowę. W artykule wskazujemy na problemy związane z VAT w zamówieniach publicznych z uwzględnieniem zwiększonych po 1 stycznia 2011 roku stawek podatku.

Ustalenie wartości zamówienia

Zamawiający przygotowując postępowanie ustala najczęściej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jaka powinna być zastosowana prawidłowa stawka...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź